Corona-vän: ett vänligt samtal gör allt bättre

Vänligen ange om du önskar få telefonsamtal från andra eller om du vill ställa upp och ringa någon behövande. Vi kommer att matcha dig slumpmässigt :) Försök gärna vara så specifik som du kan gällande dina förväntningar: om du bara vill prata av dig? prata om något specifikt så som film etc? eller hitta en gymkompis?

Vänligen läs detta innan du registrerar dig:

Genom att fylla i formuläret om deltagande accepterar följande villkor här.

 

Detta samt alla andra åtaganden på coronafriend.se är frivilligverksamhet, inte vård och omsorg. Vår verksamhet kan därför inte ersätta den vård som erbjuds av utbildad vårdpersonal. Notera även att personer du kommer i kontakt med i samband med vår tjänst inte omfattas av tystnadsplikt.

För fler frågor, kontakta oss här